Акт перевірки належності послуги

Відповідно до умов договору № ______ від «____» ______________ 201_ р., Замовник здійснив перевірку належності надання послуги з…