Роз’яснення щодо застосування соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами

У зв’язку із численними зверненнями органів місцевого самоврядування та підприємств галузі щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 842, далі — Постанова) Департамент економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону роз’яснює.

Щодо застосування норм користування послугами з водопостачання та водовідведення

Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи користування послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії:

– з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4,0 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води;

(у разі перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води (більш як на 14 діб) в установленому законом порядку — 4 куб. метри холодної води на одну особу на місяць);

– з централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

– з централізованого водовідведення – 4,0 куб. метри на одну особу на місяць.

Зазначені соціальні нормативи встановлено за середніми нормами фактичного споживання послуг.

Водночас в регіонах для нарахування плати за спожиті послуги з водопостачання і водовідведення застосовуються норми, затверджені органами місцевого самоврядування. Ці норми встановлюються відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2005 № 148, зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1210/11490, з урахуванням ступеню благоустрою житла, впливу кліматичних і екологічних факторів, забезпеченості населенного пункту водними ресурсами тощо. Такі норми є більшими або меншими за встановлені соціальні нормативи.

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування.

Разом з тим, за наявності приладів обліку води пільги нараховуються на фактичні обсяги споживання води (в межах соціальних норм), а субсидії нараховуються на соціальну норму – наприклад, з централізованого постачання холодної води — 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць (за відсутності централізованого постачання гарячої води).

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води більшими за соціальні нормативи, для нарахування плати за послуги з централізованого постачання холодної води застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування, а для визначення розмірів соціальної допомоги (пільг і субсидій) – соціальні нормативи.

Виключення здійснено лише для найбільш вразливих пільгових категорій населення — інвалідів війни та членів їх сімей. Постановою передбачено здійснювати нарахування плати за послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення в разі відсутності квартирних приладів обліку інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до чинного законодавства поширюються пільги, згідно із встановленими соціальними нормативами (якщо соціальні нормативи є меншими від норм споживання, затверджених органами місцевого самоврядування), що в повній мірі забезпечить їх соціальний захист.

При цьому зазначаємо, що порядок визначення частки спожитого об’єму води у разі встановлення квартирних засобів обліку води для осіб, які отримують пільги, здійснюється відповідно до абзацу третього пункту 22 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

За таких умов, у разі підтвердження, наприклад, інвалідом війни та членами його сім’ї обсягу споживання води 5,0 куб.м. на особу (за квартирними засобами обліку), відшкодування пільг здійснюється в межах соціальних нормативів (4,0 куб.м.), решта оплачується на загальних підставах.

Норми абзацу третього підпункту 2, абзацу другого підпункту 3, абзацу третього підпункту 4 пункту 3 Постанови застосовуються до інвалідів війни, визначених статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також звертаємо увагу, що перерахунок субсидій на оплату послуг з водопостачання і водовідведення не здійснюється. Відповідно до пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств – виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством в якості оплати обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Разом з тим, враховуючи те, що пільги на оплату послуг з водопостачання і водовідведення надаються на фактично спожитий обсяг води (в межах соціальних нормативів), у разі перерви у водопостачанні з технічних причин, здійснюється перерахунок пільг на оплату послуг з водопостачання і водовідведення за фактичними обсягами споживання.

Щодо застосування норм користування послугами з вивезення побутових відходів та рідких нечистот

Постановою встановлено соціальний норматив користування послугами з вивезення твердих побутових відходів в розмірі 0,4167 куб. метра на одну особу на місяць; рідких побутових відходів — 0,76 куб. метра на одну особу на місяць.

Разом з тим, у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот встановлено соціальний норматив в розмірі 4 куб. метри на одну особу на місяць.

У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм користування послугами з вивезення побутових відходів меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, більшими за соціальні нормативи – для нарахування плати за послуги застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, а для визначення розмірів пільг і субсидій – соціальні нормативи з вивезення твердих (рідких) побутових відходів.

Щодо застосування соціальних нормативів користування послугами з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання)

Постановою встановлено соціальну норму житла для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії:

– 13,65 кв. метрів опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство (для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидію);

– 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю (для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги).

Водночас, відповідно до пункту 12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири.

За наявності квартирних засобів обліку оплата здійснюється за  фактичними обсягами споживання теплової енергії (за показниками квартирних  засобів  обліку).

Тому, у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, соціальний норматив встановлено в розмірі 0,0548 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з урахуванням коригуючих коефіцієнтів (відповідно до додатку до Постанови), встановлених залежно від особливостей регіонів та поверховості будинків (для 1-2-поверхових будинків, 3-4-поверхових будинків та будинків на 5 і більше поверхів).

Таким чином, пільги на оплату послуг з централізованого опалення надаються за показаннями будинкових засобів обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири в межах соціальних нормативів (опалюваної площі для осіб, які отримують пільги, та теплової енергії); за наявності квартирних засобів обліку – за фактичними обсягами споживання теплової енергії (згідно з показниками квартирних засобів обліку) в межах соціальних нормативів (опалюваної площі та теплової енергії ).

Субсидії нараховуються на соціальні нормативи — теплової енергії в розмірі 0,0548 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та опалюваної площі житла.

Департамент економіки систем
життєзабезпечення Мінрегіону

http://www.minregion.gov.ua